Systemhus Systemhus        
Bestill katalog
bil
 Eiere

Tom Andreassen og Odd Fjeld har samlet 60 års erfaring fra byggebransjen, og slo seg sammen etter å ha drevet hvert sitt firma fra før.
Andreassen og Fjeld bygg AS ble etablert først som DA selskap i 2003, og ble så omgjort til AS i 2004.


 

Tom Andreassen har 20 års erfaring i byggebransjen, og er prosjektleder for nybygg og rehabilitering.
Han er daglig leder, faglig leder for ansatte og lærlinger, HMS / KS ansvarlig og miljøfyrtårnansvarlig for Andreassen og Fjeld bygg AS.
Tom eier 50 % og er styremedlem i selskapet.
Tom startet sin bransjekarriere i 1989 og har siden den tid jobbet i tømrerfaget.

Utdannelse:

 • Mesterbrev                 Bygg og tømrermester          
 • Svennebrev                Tømrerfaget                           

Kurs:

 • Våtromsnormen modul 1
 • Brannsertifikat for varme arbeider
 • Bruk av riktig brannsikringsmateriell
 • Bruk av boltepistoler
 • Bruk av spikerpistoler
 • Førstehjelpskurs
 • Plan og bygningsloven
 • HMS / internkontroll
 • Forskaling og støping
 • Ventilasjon og sentralstøvsugersystemer
 • Fallsikringskurs
 • De nye energikravene i teknisk forskrift 07
 • Arbeidsmiljøloven §3-5 for arbeidsgiver

Tom har som mål å holde seg oppdatert i en bransje under kontinuerlig utvikling. Han er opptatt av at alle ansatte til enhver tid skal kurses, så flere kurs blir det i nærmeste fremtid for å holde høy kompetanse og høy fagkunnskap for å trygge deg som kunde.

Fagkunnskap gir trygghet og avtaler holdes!

 

 

Tom

Odd Fjeld har 40 års erfaring fra byggebransjen, og er leder for vedlikehold i Andreassen og Fjeld bygg AS.
Odd eier 50 % og er styreformann i selskapet.
Odd startet sin bransjekarriere som kopper- og blikkenslagerlærling i 1969 og ble ferdig utlært i 1973.
Han har fått betydelig bransjeerfaring som tømrer da han de senere år stort sett har jobbet med dette sammen med våre tømrerlag, kombinert med blikkenslagerarbeider.

Utdannelse:

 • Kopper og blikkenslager 

Kurs:

 • Brannsertifikat for varme arbeider
 • Bruk av riktig brannsikringsmateriell
 • Bruk av boltepistoler
 • Bruk av spikerpistoler
 • Førstehjelpkurs
 • Fallsikringskurs
 • De nye energikravene i teknisk forskrift 07
 • Arbeidsmiljøloven §3-5 for arbeidsgiver

Odd er opptatt av å holde seg oppdatert i en byggebransje under stadig utvikling, for at du som kunde skal være i trygge hender når det gjelder faglig kompetanse!

 

 

BYGG TRYGT MED OSS !