Systemhus

Systemhus  
Bestill katalog
bil
 

Miljøfyrtårn

Vi har alle et ansvar når det gjelder miljø- og klimautviklingen.
Det haster med å kjøre i gang konkrete forbedringer, skal vi tro ekspertene og politikerne både hjemme og ute i den vide verden.
Personlig er vi ikke det minste i tvil om at kloden sliter etter langvarig ressursløsing og tankeløshet – og at vi derfor må skjerpe oss
kraftig i forhold til holdninger, gamle vaner, energiforbruk, søppel osv. Vi må stoppe vårt overforbruk.
Slideshow 2! Example 6: Multiple shows


Vi alene kan ikke snu klimaforandringene – men vi kan alle i fellesskap være med å bidra til et bedre klima gjennom å tenke miljø i alle ledd.
Ved valg av byggmester - bruk heller en miljømester!
Andreassen og Fjeld Bygg AS ble sertifisert som miljøfyrtårnbedrift den 23.februar 2009.

Vi er stolte av å være den FØRSTE Byggmesterbedriften i Skedsmo kommune som er miljøfyrtårnsertifisert!
Vi er også den ENESTE i Skedsmo kommune som er miljøfyrtårnsertifisert i vår bransje!

For å bli sertifisert som Miljøfyrtårn har Andreassen og Fjeld Bygg AS sammen med konsulent gjennomført en miljøanalyse,
hvor driftsforhold knyttet til ytre miljø og arbeidsmiljø ble kartlagt.
Gjennom dette arbeidet ble det fastsatt klare mål, som i et hvert byggeprosjekt ivaretar arbeidsmiljøet, beskytter miljøet og utnytter ressursene på en best mulig måte.
Det er stort fokus på sikkerheten ved alle byggeprosjekter, og man følger retningslinjene i Tørt Rent Bygg.
Dette innebærer at det er god ryddighet og orden og stort fokus på verneutstyr og brannsikkerhet.
Alle ansatte blir jevnlig kurset i førstehjelp, brannsertifisering etc. for å holde høy kompetanse i bedriften.
Det etterstrebes å benytte miljømerkede produkter og lokale underleverandører.
Alle lokale kildesorteringsordninger benyttes, slik at avfallet kan gå til materialgjenvinning eller til energiutnyttelse.

Andreassen og Fjeld Bygg AS vurderer på sikt å markedsføre lavenergi-hus.
Skedsmo kommune har sertifisert bedriften på basis av miljørapporten og resultatene av et revisjonsbesøk ved bedriften.
Andreassen og Fjeld Bygg AS fikk derfor tildelt et Miljøfyrtårnsertifikat, som gjelder i tre år.
Det forplikter bedriften til stadig å ha et kontinuerlig fokus på en miljøvennlig og bærekraftig drift.

For nærmere og mer utfyllende opplysninger om bedriftens siktemål med og innsats i Miljøfyrtårn-prosessen, kan det tas direkte kontakt med: Tom Andreassen, daglig leder og miljøansvarlig, telefon 982 91 778.

 

BYGG TRYGT MED OSS !