systemhus

systemhus  

Bestill katalogbil

 

Prosjektering

Prosjektering: for nybygg, tilbygg og rehabilitering

• Utarbeidelse av byggetegninger for nybygg, tilbygg og forretningslokaler/butikker
• Bygganmeldelse tegninger: plantegninger, fasader og snitt
• Detaljerte arbeidstegninger: plan, fasade, detaljtegninger og snitt
• Inntegning av situasjonskart
• Dimensjonering, masseberegning og kalkulasjon

Byggesøknader: for nybygg, tilbygg og rehabilitering

• Melding om tiltak
• Enkle tiltak
• Ett trinns søknader
• To trinns søknader
• Dispensasjonssøknader

 

Slideshow 2! Example 6: Multiple showsSlideshow 2! Example 6: Multiple shows
Slideshow 2! Example 6: Multiple shows
BYGG TRYGT MED OSS !